กระเป๋า / กล่องใส่เครื่องมือ

กระเป๋าและกล่องใส่เครื่องมือ

เพื่อการจัดเก็บอย่างเรียบร้อย – เคลื่อนย้ายสะดวก

ลดความวุ่นวายในการทำงานด้วยอุปกรณ์จัดเก็บเครื่องมือจาก Einhell คุณสามารถจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมได้อย่างเป็นระเบียบ ปลอดภัย และสะอาด โดยกล่องเครื่องมือจาก EInhell จะมีระบบ E-Cases ที่สามารถวางซ้อนและต่อเข้าด้วยกันได้

และหากคุณต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดเก็บ แบตเตอรี่ Power X-Change ในห้องเก็บเครื่องมือ คุณก็สามารถใช้ ที่ยึดแบตเตอรี่แบบติดผนัง เพื่อความเรียบร้อยได้เช่นกัน