เครื่องเซาะร่องไม้ไร้สายจาก Einhell

เครื่องมือสำหรับงานไม้ที่ต้องการความละเอียด

เครื่องเซาะร่องไม้จากไอน์เฮล สามารถใช้งานได้อเนกประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการเซาะร่องไม้ตามแบบหรือออกแบบด้วยตัวเอง รวมถึงการสร้างชิ้นงานใหม่ นอกจากนี้เครื่องเซาะร่องไม้สามารถใช้ในการทำเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีขนาดกะทัดรัดสะดวกในการพกพาสำหรับการใช้งานในทุกสถานที่