ข้อมูลทางกฎหมาย

ผู้รับผิดชอบการแก้ไขและเนื้อหา:

บริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด
130 หมู่ 2, ถนนรถรางเก่า ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง 
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 

โทรศัพท์: 02-888-2777
Email: info@zinsano.com

VAT-NO.: 01155660035

แนวความคิด การออกแบบ และการพัฒนา

Communiacs - Webagency in Pocking/Passau
เอเจนซี่สำหรับเว็บ E-Commerce และการตลาดออนไลน์

ลิขสิทธิ์

ทางบริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด ขอสงวนลิขสิทธิ์ในข้อความ รูปภาพ กราฟิก เสียง ตลอดจนการจัดเรียงสิ่งต่างๆบนเว็บไซต์ ทั้งเรื่องของลิขสิทธิ์และสิทธิ์คุ้มครองทางการค้าอื่นๆ เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ไม่อนุญาตให้คัดลอก เผยแพร่ เปลี่ยนแปลง หรือทำให้บุคคลที่สามเข้าถึงได้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า และเนื้อหาในเว็บไซต์บางส่วนมีรูปภาพที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามอีกด้วย

เครื่องหมายการค้าทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้า เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น เครื่องหมายการค้าของบริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด นี้รวมถึงประเภทตราสัญลักษณ์ โลโก้ และเครื่องหมายต่างๆ เครื่องหมายและการออกแบบในเวปไซต์ของเราเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด หรือบุคคลที่สาม เว็บไซต์นี้ไม่อนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด หรือบุคคลที่สาม

ข้อยกเว้นความรับผิด

บริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด ใส่ใจเป็นอย่างยิ่งในการรวบรวมเนื้อหาและตรวจสอบอยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาเหล่านั้นได้รับการอัปเดตเป็นประจำ อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้มีไว้เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปที่ไม่มีผลผูกพันเท่านั้น และไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำโดยละเอียดเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อตัดสินใจได้ คุณสมบัติทางเทคนิคและอุปกรณ์อาจแตกต่างกันไปโดยเฉพาะขึ้นอยู่กับประเทศที่จำหน่าย ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา คุณจะได้รับข้อมูลผลิตภัณฑ์ล่าสุดที่มีผลผูกพันเกี่ยวกับคุณลักษณะ อุปกรณ์ หรือลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ของเราจากตัวแทนจำหน่ายของคุณโดยเฉพาะ

บริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด ไม่รับประกันว่าข้อมูลในหน้าเหล่านี้เป็นข้อมูลล่าสุด ถูกต้อง และครบถ้วน หรือสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการรบกวน

เมื่อเราอ้างถึงหน้าเว็บของบุคคลที่สาม (Link) บริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของหน้าที่เชื่อมโยง ในการเปิดใช้งานการอ้างอิง เมื่อคุณออกจากหน้าเวปไซต์ของบริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด กฎระเบียบที่แตกต่างกันของเวปไซต์บุคคลที่สามจะถูกนำมาใช้แทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล

บริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด ขอสงวนสิทธ์จากความรับผิดทั้งหมดสำหรับบริการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการดาวน์โหลดไฟล์ที่บริษัท สุระซินซาโน่ จำกัด จัดให้บนหน้าเว็บของ Einhell ในกรณีที่มีการละเลยหน้าที่เล็กน้อย เว้นแต่จะมีภาระผูกพันตามสัญญาขั้นพื้นฐาน เช่น ชีวิต สุขภาพ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือการเรียกร้องตามกฎหมายความรับผิดต่อสินค้าจะได้รับผลกระทบ เช่นเดียวกับการละเลยหน้าที่ของตัวแทนของเรา