เลื่อยโซ่คุณภาพสูงจาก Einhell

พลังเต็มประสิทธิภาพเพื่องานตัดไม้

เลื่อยโซ่ไร้สาย จาก Einhell มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการตัดต้นไม้ เลื่อยไม้ ตัดกิ่งไม้หรือลำต้น โดยเลื่อยโซ่ไร้สาย Power X-Change มีน้ำหนักเบา เงียบและไม่ปล่อยมลพิษนอกจากนี้ยังมีเครื่องตัดแต่งกิ่งจาก Einhell ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการตัดกิ่งและดูแลต้นไม้  และหากต้องการตัดกิ่งไม้สูง คุณก็สามารถใช้เลื่อยโซ่ขนาดเล็กแบบยืดสไลด์ได้เช่นกัน