เครื่องขัดกระดาษทราย

ผู้ช่วยที่ยอดเยี่ยมสำหรับงานขัด

เครื่องขัดกระดาษทราย Einhell สามารถใช้งานได้หลากหลาย ทั้งงานตกแต่งภายใน งานปรับปรุงหรือสร้างใหม่ รวมถึงงานไม้และงานฝีมือ โดยการเลือกใช้งานจะแตกต่างกันไปตามประเภทของวัสดุ โดยไอน์เฮลมีเครื่องขัดกระดาษทรายหลากหลาย เช่น เครื่องขัดกระดาษทรายแบบสายพาน แบบกลม และแบบสั่น เพื่อให้คุณได้เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับงานและสามารถใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้